Posted by Petr Šmíd

Produkuje kyslík – jeden vzrostlý strom vyprodukuje takové množství kyslíku, které pokryje potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí Je stanovištěm mnoha organismů – stromy jsou útočištěm a domovem mnohých organismů (tesaříci, strakapoud, veverka, atd.) Utváří krajinný ráz – stromy zvyšují estetickou hodnotu krajiny a přispívají k její ekologické stabilitě Tlumí hluk – stromy fungují […]

Váš košík je prázdný.