7 DŮVODŮ PROČ DŘEVO

Všude čtete, že dřevo je skvělý materiál, který bychom měli více využívat. Zřejmě s tím i souhlasíte, ale možná si nejste přesně jisti, proč? Pojďme se na to podívat. Máme pro vás 7 důvodů, proč byste měli volit dřevo. Protože:

 1. … je obnovitelné.

Dřevo je přírodní surovinou pocházející z lesa. To ale nestačí. Aby bylo obnovitelnou surovinou, potřebuje trvale udržitelnou péči. Tu u nás zajišťují zkušení lesníci. Ti se starají o to, aby se naše lesy znova a znova vysazovaly a naše dřevo díky tomu bylo obnovitelnou surovinou, jejímž využíváním chráníme životní prostředí.

 

2. … je udržitelné.

Každý český les musí být ze zákona obhospodařován trvale udržitelným způsobem. K tomu jsou navíc téměř ¾ našich lesů certifikovány uznávanými systémy PEFC a FSC. To znamená, že je zachovávána jejich různorodost, produkční schopnost a regenerační kapacita. Takové lesy jsou schopné naplňovat naše potřeby nejen nyní, ale i v budoucnu. O českém dřevě tak můžeme hrdě prohlásit, že je materiálem s trvale udržitelným zdrojem.

 

3. … je lokální.

Využíváním dřeva z českých lesů snižujeme množství skleníkových plynů, které vznikají při dopravě dřeva ze vzdálenějších zemí. Využití domácí suroviny zároveň přispívá naší ekonomice, podporuje tvorbu nových pracovních míst a zvyšuje naši životní úroveň.

 

4. … je recyklovatelné.

Dřevo je přírodní materiál, který se i bez jakéhokoliv dalšího zpracování po čase samo rozloží na potřebné minerály do půdy. Recyklací můžeme ale prodloužit jeho využití. Dřevěné výrobky se na konci jejich životnosti dají snadno přetvořit a zbytkové dřevo se rozdrtí a poslouží na výrobu materiálů na bázi dřeva, například dřevotřískových nebo dřevovláknitých desek. Nepoužitelné části dřeva se mohou spálit v kotlech nebo kamnech a přeměnit na tepelnou energii.

 

5. … na sebe váže uhlík.

Oproti ostatním materiálům má dřevo „ekologický náskok“ ještě před začátkem jeho využití, protože na sebe váže uhlík. Dřevo vzniká na základě procesu, který se nazývá fotosyntéza. To znamená, že se dřevo přeměňuje ze vzdušného oxidu uhličitého na kyslík a cukry, které jsou složeny z uhlíku. Kyslík se vrací zpět do ovzduší a z cukrů buduje svou biomasu – dřevo. Díky tomu je dřevo skvělý lapač oxidu uhličitého.

 

6. … má nízkou uhlíkovou stopu.

Tím, že na sebe dřevo váže oxid uhličitý, má mnoho dřevěných výrobků nízkou či dokonce zápornou uhlíkovou stopu. Jinak řečeno – dřevěný výrobek mnohdy „zadrží“ více uhlíku, než vytvoří a napomůže tak ke snížení množství CO2 v atmosféře. To je kvalita, kterou nemůže nabídnout téměř žádný jiný materiál.

 

7. … má nízkou svázanou energii.

Zejména při využívání lokálního dřeva je na zpracování dřeva (kácení, obrábění, doprava) potřeba mnohem méně energie než na výrobu ostatních materiálů. Dřevo vyžaduje přibližně 70krát méně technologické (svázané) energie než hliník, 17krát méně než ocel a 3krát méně než beton či pálená cihla.

České dřevo je přírodní materiál s trvale udržitelným a lokálním zdrojem. Vzhledem ke stupňujícím se nárokům na environmentální šetrnost se dřevo nabízí jako úžasné a snadné řešení ke snížení emisí skleníkových plynů a spotřeby energie. Proto volte dřevo!

Zdroj: www.drevojecesta.cz