PROČ NEKÁCET ALEJE?

Aleje člověk začal vysazovat už odpradávna, aby jej chránily na cestách v horkých dnech před sluncem, či proti větru a dešti za nepříznivého, bouřlivého počasí. Jejich význam a účel je opravdu mnohostranný:

  1. Aleje a stromořadí mají nepostradatelný význam zejména pro krajinný ráz české krajiny a utváří její harmonický charakter – souhrnně lze tedy říci, že základní funkcí alejí je funkce estetická.
  2. Další důležitou funkcí je ochrana cestovatelů využívajících dopravních komunikací před slunečním svitem. Aleje brání před oslněním sluncem a také chrání samotnou vozovku před jejím znehodnocením v důsledku silného slunečního žáru – dochází pak méně k přehřívání vozovky a následným vyjížděním kolejí do změklého asfaltu či před praskáním povrchu silnic.
  3. Jako další význam lez uvést fakt, že usnadňují orientaci na vozovce za nepříznivých podmínek počasí (déšť, mlha) a určují směr. V zimě snižují riziko tvorby sněhových jazyků.
  4. Dále pak stromy pohlcují jemný poletavý prach a další škodlivé produkty automobilové dopravy a zabraňují tak ve větší míře přenosu těchto látek do okolí vozovky, naopak aleje omezují víření prachu z přilehlých polí na vozovku a působí jako přírodní větrolamy. Větrolamy jsou důležitými prvky ve snižování větrné eroze.
  5. Z ekologického hlediska je dalším významem alejí skutečnost, že stromy obecně spotřebovávají oxid uhličitý jakožto škodlivý skleníkový plyn způsobující změnu klimatu a dokáží vytvářet kyslík.
  6. Příznivým vlivem alejí pro člověka je jejich protihluková funkce – omezení hluku z dopravních komunikací směrem k obytným zástavbám je značné, zejména pokud je alej či stromořadí doplněna i keřovým patrem.
  7. V neposlední řadě jsou aleje důležité pro zvířectvo, kdy tvoří jejich domov, či migrační zónu – jedná se zejména o hmyz, ptáky a drobné živočichy.

NEHODOVOST NA SILNICÍCH

Mnoho lidí si spojuje stromy okolo vozovky s dopravní nehodovostí. Právě tato údajná nebezpečnost alejí pro silniční provoz vede k návrhům, aby stromy od dopravních komunikací zmizely. Docílí se však kácením alejí požadovaného efektu?                           

Dle francouzské studie aleje riziko smrtelných nehod nezvyšují. Zjistilo se, že i v okresech Francie, kde je desetkrát vyšší hustota alejí, než je francouzský průměr, je riziko nehodovosti třikrát nižší. Aleje zkrátka nejsou zásadní příčinou zvyšování smrtelných nehod. Naopak. Řidiči by měli aleje využívat k vyčtení informací o průběhu vozovky – aleje naznačují zatáčky, zvyšují možnost předvídat následující směr cesty, míhající se stromy vedou řidiče ke zpomalení jízdy atd. K odstranění stromů v nebezpečných dopravních úsecích by se mělo přistoupit jen tehdy, pokud snížení rizika nehody nelze již dosáhnout jiným způsobem – například instalací svodidel, která odvrátí přímí střet vozidla se stromy, v rámci dopravního značení aplikovat vodící tabule upozorňující na nebezpečné zatáčky, snížení dovolené rychlosti vozidel a jiné. Musíme si uvědomit, že strom neskočí řidiči do cesty. V mnohých případech je na vině právě sám řidič a jeho nepozornost.