JAK SNÍŽIT PRODUKCI OXIDU UHLIČITÉHO?

Jak můžete snížit produkci oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů? Třeba tím, že budete používat dřevo z našich lesů – materiál s nízkou uhlíkovou stopou.

Dřevo je materiál, který díky udržitelnému hospodaření lesníků v našich lesích neustále přirůstá a kterým lze plnohodnotně nahradit materiály z neobnovitelných surovin (železobeton, plast apod.). Navíc jak vidíte na grafu níže, při výrobě stavebních materiálů na bázi dřeva je do ovzduší uvolněno znatelně méně emisí CO2 než při výrobě jiných materiálů. Uhlíková stopa dřeva je tedy oproti jiným materiálům výrazně nižší.

Bonusem je, že dřevo dokonce oxid uhličitý spotřebovává, a to po celou dobu růstu stromu až do jeho dospělosti! Pokud si navíc vyberete produkty (dřevěný dům, nábytek…) z lokálního dřeva, produkci CO2  tím ještě snížíte. Doprava dřeva ze vzdálených zemí je pro životní prostředí totiž velkou zátěží.

Množství oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů vypouštěné do ovzduší tedy můžete snížit tím, že budete používat dřevo z našich lesů.

Zdroj: www.drevojecesta.cz