DESET DŮVODŮ PROČ ZASADIT STROM

Produkuje kyslík – jeden vzrostlý strom vyprodukuje takové množství kyslíku, které pokryje potřebu kyslíku k dýchání nejméně deseti lidí

Je stanovištěm mnoha organismů – stromy jsou útočištěm a domovem mnohých organismů (tesaříci, strakapoud, veverka, atd.)

Utváří krajinný ráz – stromy zvyšují estetickou hodnotu krajiny a přispívají k její ekologické stabilitě

Tlumí hluk – stromy fungují jako protihluková bariéra u dopravních koridorů a lidských sídel

Zachycuje prach a škodliviny – stromy zachycují především jedovatý přízemní ozón a jemný polétavý prach, který na sebe váže řadu škodlivých emisí a přeměňují je na kyslík

Vytváří stín – ve stínu stromů je pocitová teplota vzduchu až o 5°C nižší než na přímém slunci

Zadržuje vodu – stromový kořenový systém má v krajině retenční funkci, kdy zadržuje v půdě vodu, která by jinak byla nadměrně rychlým způsobem odvedena z krajiny

Inspiruje nás – stromy se stávají předlohou a podnětem k tvorbě mnohých uměleckých děl

Je stavebním a výrobním materiálem – od pradávna je dřevo užíváno jako základní stavební materiál nebo jako surovina k výrobě mnoha lidských výrobků

Je materiálem k výrobě našich designových prkýnek hoblhome